Niepubliczne Przedszkole Jeżykowo

O przedszkolu

Przedszkole rozpoczęło swą działalność we wrześniu 2009r. i jest odpowiedzią na społeczną potrzebę alternatywnych, innowacyjnych i zindywidualizowanych form opieki i wychowania.

Tworząc Jeżykowo wykorzystaliśmy nasze długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz wiedzę pedagogiczno-psychologiczną zdobytą podczas naszych z nimi kontaktów.

Nasza kadra to osoby z wykształceniem wyższym pedagogicznym, przygotowane do pracy z małymi dziećmi a przede wszystkim im oddane - z pasją i zaangażowaniem

Przedszkole zostało wpisane w rejestr placówek oświatowych działających na terenie miasta Chorzowa, nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty.

Misja przedszkola:
  • kształtowanie młodego człowieka wrażliwego na piękno otaczającego świata i drugiego człowieka w atmosferze wzajemnego zrozumienia, poszanowania i harmonii
  • rozbudzanie i rozwijanie naturalnej ciekawości świata i ludzi
  • kształtowanie człowieka mądrego sercem i rozumem


Posiadamy wolne miejsca w grupie 2,5-4 latków i 5-6 latków.